Sobota – 10.10, 13:00, Barbara

Planowanie przestrzenne bywa często niesłusznie opisywane jako narzędzie przymusu, realizacji utopijnych wizji urbanistów czy relikt gospodarki centralnie sterowanej.

W rzeczywistości, dobrze użyte przez gminę: urbanistyka i planowanie są mechanizmami pozwalającym na m. in. określenie „pomysłu na miasto” i wspólne negocjowanie sposobu wdrożenia go w życie, określenia elementów przestrzeni miejskiej, które są istotne dla lokalnej wspólnoty czy zabezpieczenia interesu publicznego, wyważenie potrzeb wspólnoty i interesów prywatnych.

W trakcie warsztatu z urbanistą Łukaszem Pancewiczem poznamy narzędzia pozwalające na właściwe zaplanowanie pracy nad przestrzenią oraz w trakcie wspólnej gry, przetestujemy scenariusz budowania pomysłu na wybrany fragment miasta oraz wdrożenia dostępnych do tego procesu narzędzi (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, masterplanu, projektu przestrzeni publicznej, w celu jego realizacji). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych urbanistyką i zagadnieniami planowania miasta, udział nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy, bo pamiętajmy – „Każdy jest urbanistą/urbanistką”!

Łukasz Pancewicz

Urbanista, nauczyciel akademicki, razem z Moniką Arczyńską i zespołem współtworzy biuro A2P2, które zajmuje się rozwiązywaniem złożonych miejskich problemów. W ramach A2P2 stosuje narzędzia współprojektowania i partycypacji dla tworzenia nowych fragmentów miasta, projektowania usług i analizy danych. W swojej praktyce zajmuje się projektami urbanistycznymi (m.in. Stocznia Cesarska w Gdańsku, Stare Świdry, Port Praski w Warszawie, Estakady w Krakowie), przestrzeni publicznych (Abrahama w Gdyni, Plac Wolności w Łodzi), usług (system roweru publicznego w GZM). Wcześniej pracował jako konsultant i urzędnik, m.in. planując dla Łodzi. Stażował w Massachusetts Institute of Technology.

Zapisy zakończone. Lista uczestników_czek warsztatów została zamknięta.