Czym zajmiemy się w 2020 roku?

Czy miasta mogą rozwijać się harmonijnie bez kontroli i regulacji?

Jak powinien przebiegać modelowy proces kształtowania przestrzeni miejskiej? Kto powinien być kreatorem takich działań? Jakie wyzwania czekają urbanistykę w XXI wieku, kiedy puka do nas kryzys klimatyczny, dynamicznie rozwijają się nowe technologie, a nad naszą rzeczywistością dodatkowo unosi się widmo wydłużającej się pandemii koronowirusa, reorganizującej nasze myślenie w kierunku lokalności i destabilizującej utarte schematy funkcjonowania? “Wielkie plany” to zaproszenie do postawienia pytań, refleksji i rozmowy wokół planowania przestrzennego.

Podejście kompleksowe

Tym razem podczas Festiwalu Filmów o Mieście i Architekturze “MIASTOmovie” kierujemy naszą uwagę w stronę tematu, który skupia wszystkie wątki poruszane w poprzednich latach, wszak o mieście trudno rozmawiać inaczej niż kompleksowo. Chaos przestrzenny i suburbanizacja prowadzą do degradacji tkanki miejskiej i podnoszą koszta funkcjonowania miasta. Te zmiany wpływają negatywnie na jakość życia mieszkańców. A czy to nie człowiek użytkujący daną przestrzeń powinien być w centrum zainteresowania osób projektujących zmiany w mieście? Jak rozwiązywać problemy ludzi w mieście, dbając o środowisko naturalne? Czy nowy urbanizm, postulujący powrót do miasta w ludzkiej skali, okaże się panaceum na bolączki miast początku XXI wieku?

Planowanie miast domaga się uwagi.

W Polsce od lat coraz mniejszy wpływ na decyzję dotyczące przestrzeni miejskiej mają eksperci. Wydaje się, że dyktat pieniądza – z jakim mamy nad Wisłą i Odrą do czynienia po 1989 roku – musi zostać poddany redefinicji. Naszym tematem przewodnim chcemy przypomnieć nie tylko o roli oraz znaczeniu urbanistów i urbanistyki, ale również pomarzyć o nowych, wielkich planach na miarę wyzwań pierwszej połowy aktualnego stulecia.

Zapraszamy,
MIASTOekipa