Środa – 07.10, 19:00, Kino Nowe Horyzonty

„Inżynier nie powinien siedzieć bezczynnie i prognozować nieuchronnych konsekwencji obecnych praktyk. Powinien projektować przyszłość!”, mówi jeden z bohaterów dokumentu „Experimental City”, a my zastanowimy się na ile i jakimi metodami projektowanie przyszłości może być w niestabilnych i zagrożonych kolejnymi kryzysami czasach, wciąż atrakcyjne i możliwe. Punktem wyjścia do dyskusji urbanisty i filozofa, Pawła Jaworskiego z architektką Agatą Twardoch oraz architektem Jerzym Łątką i urbanistą Łukaszem Medekszą stanie się pojęcie „eksperymentu”.

Eksperyment może odnosić się zarówno do utopijnych poszukiwań dobrego miasta przy zaangażowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jak i ostrożnego testowania w formie tymczasowej kontrowersyjnych lub nietypowych zmian o trudnych do przewidzenia skutkach, nie jest rozważaniem teoretycznym lub abstrakcyjną symulacją, ale zawsze rzeczywistą zmianą. Każda z dróg zakłada otwartość na przekraczanie rutyny urbanistycznej, popełnienie błędów i uczenie się, ale wyzwala też często opór i lęki.

Co ważne, eksperyment bazuje na przekonaniu, że mamy do rozwiązania złożony problem, dlatego nie możemy stosować konwencjonalnych metod i narzędzi. Obecnie tymi złożonymi problemami są nakładające się na siebie globalne kryzysy: ekonomiczny, klimatyczny czy sanitarny. Oddziałują one na nasze miasta i wpływają na to, jak z nich korzystamy, ale też na to, jak planujemy ich rozwój.

Jakie współczesne praktyki urbanistyczne i architektoniczne możemy w tej sytuacji nazwać eksperymentalnymi? Kto podejmuje wysiłek na rzecz ich wdrożenia? Z jakimi problemami mierzą się te osoby? Jaką rolę w ich pracy pełnią nowoczesne technologie? W jaki sposób komunikują się ze społeczeństwem, które ostatecznie korzysta z efektów realizowanych przez nich eksperymentów?

Paweł Jaworski

Filozof i urbanista, twórca autorskiej metody urbanistyki eksperymentalnej łączącej badania, projektowanie i partycypację. Od 2017 roku przygotowuje projekty przemiany przestrzeni publicznych w różnych miastach w Polsce poprzez testowanie zagospodarowania tymczasowego. Obecnie zajmuje się przekształceniami Starego Miasta i ulic śródmiejskich w Szczecinie, współtworzy plan mobilności dla Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i wspiera Instytut Goethego w Kijowie we wdrażaniu nowych rozwiązań urbanistycznych w Ukrainie.

Agata Twardoch

Architektka i urbanistka związana z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich. Współprowadzi pracownię projektową 44STO. Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza. Promotorka kooperatyw mieszkaniowych, cohousingu i idei prawa do mieszkania. W 2019 roku ukazała się jej książka „System do mieszkania” na temat dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Od marca 2020 w Architekturze Murator ukazuje się jej cykl wywiadów z architektkami i urbanistkami.

Jerzy Łątka

Architekt i naukowiec związany z Wydziałem Architektury Politechniki Wrocławskiej, na którym prowadzi zajęcia z projektowania architektury mieszkaniowej, usług podstawowych oraz na interdyscyplinarnym kursie ProtoLab. Opiekun Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego. W swojej pracy zajmuje się możliwościami wykorzystania papieru do realizacji innowacyjnych konstrukcji, architekturą tymczasową, pomocową, mieszkaniową i społeczną. Posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie projektowe i naukowe zdobyte w Polsce, Irlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii i Niemczech. Wykładał na TU Delft, gdzie też obronił doktorat pt: „Paper in architecture. Research by design, engineering and prototyping” oraz na TU Darmstadt. Jest założycielem platformy projektowo-badawczej architektury papierowej: archi-tektura.eu

Łukasz Medeksza

Kulturoznawca i urbanista. Od 2019 roku wicedyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Współautor Strategii Wrocław 2030 (przyjętej w 2018 r.). Członek Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich

Dyskusja odbędzie się po projekcji filmu „Experimental City”