Czwartek – 08.10, 18:00, Barbara

Łączymy siły z „Akademią Miejską”, wykładowo-dyskusyjnym cyklem Strefy Kultury Wrocław, w trakcie którego rozmawiać będziemy o tym w jaki sposób w projektowaniu architektury i przestrzeni uwzględniać można dynamiczne zmiany zachodzące współcześnie w miastach.

Paweł Jaworski przedstawi nam przykłady, jak tworząc plany dla współczesnych miast, sprawdzać najlepsze do zastosowania rozwiązania, testując je w przestrzeni wraz z ich użytkownikami i użytkowniczkami. Przyjrzymy się różnego rodzaju tymczasowym zmianom, które w obliczu koronawirusa zdecydowały się wprowadzić lokalne samorządy do swoich miast. Rozważymy czy w obliczu zapowiadanego kryzysu gospodarczego nie byłaby uzasadniona ich trwałość i rozwój.

Odwołując się do doświadczeń z przeszłych i wciąż trwających prób zmiany lub przywrócenia dawnych funkcji wrocławskich ulic: Szewskiej, Ruskiej, Św. Antoniego, Świdnickiej, Daszyńskiego czy Żeromskiego, porozmawiamy z Katarzyną Kusowską o planowaniu procesów projektowych, badaniu ich warunków oraz interdyscyplinarnym podejściu do wprowadzania zmian. Wirusy to nie jedyne wyzwanie, z którym przyjdzie nam się mierzyć w miastach – na podstawowej jednostce organizacji przestrzeni jaką jest ulica – widać to najmocniej.

Paweł Jaworski

Filozof i urbanista, twórca autorskiej metody urbanistyki eksperymentalnej łączącej badania, projektowanie i partycypację. Od 2017 roku przygotowuje projekty przemiany przestrzeni publicznych w różnych miastach w Polsce poprzez testowanie zagospodarowania tymczasowego. Obecnie zajmuje się przekształceniami Starego Miasta i ulic śródmiejskich w Szczecinie, współtworzy plan mobilności dla Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i wspiera Instytut Goethego w Kijowie we wdrażaniu nowych rozwiązań urbanistycznych w Ukrainie.

Katarzyna Kusowska

Architektka i urbanistka. Była członkini Stowarzyszenia Akcji Miasto, współpracowała z Uniwersytetem Dzieci i Fundacją Ekorozwoju. Dziś pracuje w drogach, współpracuje z Gminą Wrocław. Współautorka projektu uspokojenia ruchu na ul. Św. Antoniego, wyznaczała drogi rowerowe na ulicach Piłsudskiego, Drobnera czy Grabiszyńskiej. Współautorka publikacji o pieszych, rowerach i parkowaniu w mieście: “Pieszy Wrocław. Dobre praktyki i zestaw rekomendacji dla rozwoju miasta”, “Księga miejskiej dżungli. Praktyczny poradnik dla mobilnych uczniów”, “Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni przyjaznej pieszym”.

Joanna Panciuchin

Kulturoznawczyni, doktorantka Studiów Nauk o Kulturze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów Doktoranckich z Pedagogiki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadziła badania naukowe na temat oddolnych sposobów przekształcania przestrzeni miejskiej w Polsce, Ukrainie i Rosji.  Pracuje nad dwoma dysertacjami: jedna z nich dotyczy funkcji kultury w polityce miejskiej oraz jej roli w budowaniu wizerunku Wrocławia w latach 1990-2020 (UWr.), a druga problematyki edukacji i emancypacji członków wrocławskiej społeczności Romów rumuńskich (DSW).  Publikowała m.in. w „Pracach Kulturoznawczych”, „Kulturze – Historii – Globalizacji”, „Praxemie”, „Dolnym Śląsku”, „Le Monde Diplomatique”. Współtworzy program „Sąsiadujemy” Strefy Kultury Wrocław, program działań merytorycznych Barbary, jednej z siedzib SKW oraz cykl wykładów i dyskusji w ramach „Akademii Miejskiej”.

Wydarzenie przygotowane we współpracy z cyklem „Akademia Miejska”