Piątek – 09.10, 18:00, Kino Nowe Horyzonty

W ostatnich latach trwa intensywna rozbudowa Wrocławia. Powstają kolejne biurowce, a deweloperzy oddają do użytku nowe mieszkania. W gęstej zabudowie miasta, coraz częściej udaje się poszerzyć zakres dostępnych terenów zielonych.

Wśród tych wielu przemian, jedną z najbardziej kompleksowych korekt wcześniejszego zagospodarowania przestrzeni jest realizacja Nowego Śródmieścia Świebodzkiego. Wdrażane właśnie plany miejskie dotyczące tego obszaru są modyfikacją koncepcji sięgających lat 90. ubiegłego wieku. Jakie zmiany nas czekają? Czy Wrocław jest na to już w pełni przygotowany czy potrzebujemy jeszcze pewnych działań w zakresie planowania przestrzeni? W interdyscyplinarnym gronie zastanowimy się nad najlepszą dla tego kawałka miasta drogą.

Maja Zabokrzycka

Prezeska Fundacji Dom Pokoju, z wykształcenia dziennikarka i specjalistka ds. PR. Zajmuje się budowaniem dialogu i pracą w społecznościach lokalnych. Specjalizuje się w rewitalizacji społeczno-gospodarczej i budowaniu sieci współpracy międzysektorowych. Prowadziła Infopunkt Nadodrze, w który między innymi budowała sieć Artystyczne Nadodrze, a także zaangażowana była tworzenie programu rewitalizacji wrocławskiego Nadodrza. Jej zawodowe obszary zainteresowań to także partycypacyjne projektowanie przestrzeni i włączanie biznesu we współtworzenie lokalnych wspólnot. Zajmuje się także facylitacją dialogu i transformowaniem konflitków w oparciu o metodologię Nansen Center for Dialogue and Peace.

Przemysław Matyja

Urbanista,absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia ds. gospodarki przestrzennej. Brał udział w pracach organów Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów jako członek Rady Okręgowej oraz delegat na Zjazd Krajowy i Okręgowy. Byłem również członkiem zespołu głównego projektanta, uchwalonego w 2018 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Maciej Zathey

Geograf, planista, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego – Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Dolnośląskiego, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu polityki rozwoju regionalnego, planowania przestrzennego, rozwoju struktur osadniczych i jakości powietrza. Szerokie zainteresowania badawcze i planistyczne obejmują kwestie rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, procesu suburbanizacji a także relacji transgranicznych, szczególnie w kontekście powiązań polsko-niemieckich. Autor i współautor koncepcji, strategii oraz planów rozwojowych.

Dyskusja odbędzie się po projekcji filmu Last Exit Alexanderplatz